Кабинет по холотропна трансперсонална психотерапия

Кинча Пеева - Психотерапевт

Лечение на неорганични психични разстройства, проблеми в общуването, интервенции при кризи, травми. Квалифицирана терапия с цел себепознание и личностно развитие.

В този сайт:

Ще научите

За трансперсоналната психотерапия и техниката, наречена холотропно дишане (Holotropic Breathwork), известна още като ребъртинг (Rebirthing).

Ще откриете

Как тези техники могат да работят за Вас и Вашето благополучие в конкретните сфери на живота Ви

Ще разберете

Къде можете да направите първата стъпка към себе си и един живот, изпълнен с повече спокойствие, радост и комфорт

Трансперсоналната психотерапия

Трансперсоналната психотерапия е практическата страна на най-прогресивно ориентирания дял от психологията – трансперсоналната психология и се прилага само от професионалисти в областта. Тя е насочена към интегралния комплекс тяло-ум-душа, а крайната й цел е постигане на вътрешна цялостност и пълно разгръщане на личностния потенциал. В рамките на трансперсоналната психотерапия, основни терапевтични методи са емпиричните (преживелищните) и по-специално холотропният, свързан с изменено състояние на съзнанието и фокусирана работа с тялото, наречен още Ребъртинг (Rebirthing).

Ребъртинг

Ребъртинг (холотропно дишане) е терапевтична техника, посредством която се достига до всички нива на човешкия опит, подсъзнание и свръхсъзнание. Това включва психологически материал от перинаталния (вътреутробен и родов) стадий, детството и други биографични периоди, психологическа смърт и прераждане, широк спектър от трансперсонални (надличностни) преживявания. Чрез достъпа до този материал, методът позволява “завършването” на травматичните или проблемни епизоди и интеграцията им в психиката по нов, здравословен начин. Този процес има уникален целебен и трансформиращ ефект върху личността, при това във времеви рамки, непостижими за традиционните психотерапевтични техники. По този начин, холотропната терапия се явява един от най-мощните методи за лечение, личностно и духовно развитие, който може да бъде практикуван днес.

Холотропна терапия

Холотропната терапия има много сфери на приложение, като е особено подходяща за кризисни интервенции и при разстройства с пикови нива на дискомфорт, където конвенционалната вербална терапия традиционно е ниско ефективна, поради бавното си и несигурно действие.

Ефективност

Висока ефективност при: паническо разстройство, посттравматичен стрес, депресия, тревожност, фобии (страхове), неврастения, анорексия, булимия, психосоматични заболявания, астма, телесни симптоми и болки без органична причина, безсъние, функционални проблеми (вкл. сексуални), злоупотреба с психоактивни вещества (вкл. тютюнопушене, алкохолизъм) и др.

Предимства

Изграждане на: позитивна самооценка, душевна пълнота, спонтанност и автентичност, активен житейски подход, пълноценно общуване, обич и приемане, позитивно мислене, психична стабилност и намаляване на стреса, мотивация за работа и успех, креативност.

Close Menu