Приложение

В кои случаи помага холотропната терапия?
Психотерапията има две основни функции, според постиганите цели. Първата е освобождаване от съществуващи психични проблеми, като психотерапията се явява метод на лечение. Втората цел е свързана с хигиена на психиката, самопознание и лично усъвършенстване. По този начин психотерапията е средство да поддържаме душата си така, както фитнесът ни помага да поддържаме тялото си. Не всички терапевтични методи успяват успешно да изпълнят и двете функции, поради различни причини. В това отношение, холотропната терапия е особено подходяща, защото е плод на най-съвременните тенденции в психологията и не носи ограниченията на по-старите теоретични и практически модели. Основни точки на приложение на холотропната психотерапия:

Лечение

Тревожни разстройства

Паническо разстройство/пристъпи на паника, генерализирана тревожност, агорафобия, клаустрофобия

Функционални сексуални разстройства

Афективни разстройства

Депресия, мания, циклотимия, дистимия

Обсесивно - компулсивно разстройство

Натрапливи мисли и действия

Разстройства в адаптацията

Остра стресова реакция, посттравматично стресово разстройство

Соматизационни разстройства

Телесни симптоми без физиологична причина, хипохондрия

Неврастения

Синдром на психична умора

Неорганични разстройства на съня

Безсъние, нощни страхове, кошмари, сомнамбулизъм

Разстройства на храненето

Анорексия, булимия

Злоупотреба с психоактивни вещества

Включително тютюнопушене и алкохолизъм, както и с вещества, непредизвикващи зависимост

Дисоциативни / конверзионни разстройства

„Хистерия", амнезия, загуба на сетивност, двигателни разстройства, гърчове с неорганичен произход

Психосоматични заболявания

Първична хипертония, язва на дванадесетопръстника, бронхиална астма, захарен диабет, невродермити, ревматоиден артрит

Развитие

Автентичност и душевна пълнота

От ранна детска възраст върху нас се оказва психологически натиск. Той има за цел изграждане на определени качества и туширане на други, които се считат за нежелателни. Често, този натиск отива отвъд приемливите възпитателни граници и като резултат, нашата личност започва все по-малко да отразява истинската ни същност. Постепенно се превръщаме в такива, каквито околните искат да бъдем, а не такива, каквито ни идва отвътре да сме. Холотропната терапия ни помага отново да влезем в контакт с истинското си Аз, което преживяваме като несравнима радост от завръщането „у дома”, към нас самите.

ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ​

В ежедневието си ние смятаме, че животът и начинът, по който мислим, са еднопосочно свързани; че това, което ни се случва, оформя нашите мисловни модели. Ако преживяваме трудности, ние очакваме промяна в житейските обстоятелства, която да ни донесе спокойствие и радост. Истината е, че животът и мисленето ни се намират в непрекъснато взаимодействие и взаимно обуславяне. Така, както злото “не идва само” и положителните събития зависят от нашата позитивна нагласа. Холотропната терапия води до промяна на мисловните модели и това се отразява на начина, по който се случва животът ни.

Безусловно приемане на себе си и позитивна самооценка

Друг резултат от психологическия натиск, на който сме подложени, е убеждението, което неусетно се загнездва в съзнанието ни, че нашата личност, сама по себе си, не е достатъчно добра и достойна за уважение и любов; че за да бъдем приети, трябва непременно да променим нещо в себе си. По този начин, с течение на годините, отхвърлянето става наша втора природа, за сметка на обичта и приемането. Холотропната терапия ни помага да оценим себе си; да осъзнаем, че такива, каквито сме, ние сме прекрасни и достойни да бъдем обичани; че личните ни качества и ограничения в еднаква степен изграждат нашето уникално Аз.

Намаляване на стреса и психична стабилност

Стресът не представлява неотменна част от живота, както смята съвременният човек. Стресът е дискомфорт, дължащ се на невъзможността ни да се адаптираме към променящата се околна среда. Той е често срещан в нашето модерно общество не само поради акцелерацията на ежедневието, но най-вече поради неспособността ни да се идентифицираме с дълбоките и значими аспекти от себе си, да черпим сила от вътрешния си източник. Така, нашата личност е лишена от здравите основи и стабилността си. Холотропната терапия ни осигурява директен контакт с онзи наш център, който е неподвластен на външни обстоятелства. Отнасяйки се към него, ние възстановяваме сигурността и контрола си в ситуации, които преди са ни дестабилизирали.

Активен живот ТУК и СЕГА

Животът в обществото през 21-ви век повече от всякога е ориентиран към бъдещето и визията за нещата, които то евентуално ще ни донесе. Постоянното жадуване и очакване на потенциални успехи и придобивки е свързано с неудовлетвореността ни от живота по принцип. Непреживяният момент се натоварва с нереалистични очаквания и му се отрежда функцията да ни „осъществи” – бъдещото ни Аз ще е истинското, бъдещите ни успехи ще са желаните, бъдещият ни живот ще е мечтаният. Живеем пасивно, някъде ТАМ и ТОГАВА. Холотропната терапия е начин да осъзнаем живота в единствената реалност, на която сме фактически свидетели; да изпитаме удовлетворението от изцяло изживените моменти, необременени от нещата, които вече не съществуват, или още не са се случили; да усетим вкуса на живота ТУК и СЕГА.

Повишаване на мотивацията и успешността

Начинът, по който работим и се изявяваме на общественото поприще, отразява пряко нашата личност и психично състояние. Освен това, професионалната ни дейност е определящ фактор за качеството на живота ни. Така, когато не сме пълноценни индивиди, нашата мотивация е ниска, а резултатите от работата ни – незадоволителни. Холотропната терапия ни помага, ставайки по-цялостни личности, да разгърнем пълния си потенциал в обществената сфера; да усетим отново труда като себеосъществяване, носещо удовлетворение и полза; да имаме успеха, който заслужаваме.

Пълноценно общуване и емоционална свързаност

Един от най-болезнените аспекти на непълноценния живот е чувството за самотност. Често причината за изолацията ни е невъзможността да комуникираме ефективно, не толкова на интелектуално, колкото на емоционално ниво. Способността да се свързваме с другите, да даваме и получаваме любов, е абсолютно необходима за един щастлив и хармоничен живот. Помагайки ни да бъдем повече себе си и да се обичаме повече, холотропната терапия ни улеснява и в приемането и обичането на хората такива, каквито са. Качествената промяна в начина, по който се отнасяме към околните, повлиява директно тяхното отношение към нас.

Развитие на креативността

Творческото начало е заложено във всеки един от нас, то е елемент от нашата човешка същност. Много пъти обаче, в процеса на фрагментация на личността ни, ние оставаме изолирани именно от тази своя част, която намира път към висшите сфери на битието чрез красотата. По този начин импулсът за себеизразяване бива потиснат, а каналът ни за връзка с възвишеното – затлачен. Човек губи един от инструментите си за душевно пречистване. Чрез холотропната терапия, ние интегрираме хармонично всички свои аспекти, в това число и своето висше Аз. Възражда се отново жизненият импулс, който ни стимулира към досег с прекрасното и божественото в света около нас.
Close Menu