Техника

Холотропно дишане / Ребъртинг

Холотропно дишане / Ребъртинг

Връзката между психиката и дишането е факт, известен отдавна на човечеството – практически всяка психодуховна система, която се опитва да разбере човешката природа, е разглеждала дишането като решаваща връзка между тялото, психиката и духа. Това е ясно отразено в много езици (включително и в българския), където думите дъх-дух-душа са с общ произход.

От векове се знае, че върху съзнанието може да се влияе с техники, включващи дишането. През последните десетилетия, трансперсоналната психология преоткрива древния опит и потвърждава наблюденията на Вилхелм Райх, че психологическите съпротиви и защити, блокажите на физиологично ниво и ограниченото дишане са взаимосвързани.

В процеса на проучванията си върху съзнанието, световноизвестният учен и пионер на трансперсоналната психология, психиатърът Станислав Гроф разработва подход, наречен Holotropic Breathwork (Холотропно дишане). Друг изследовател – Ленард Ор, стига до аналогична техника и я назовава Rebirthing (Ребъртинг – Повторно раждане). Методът съчетава специфичен дихателен модел, емоционално заредена музика и фокусирана работа с тялото. Посредством нея се предизвикват мощни холотропни състояния, по време на които човек има различни по характер и интензитет преживявания.

Ефекти

По време на холотропна сесия съзнанието качествено се променя. Обикновено оставаме напълно ориентирани в пространството и времето и не губим целия контакт с обкръжаващата ни реалност. В същото време, в полето на съзнанието ни нахлуват съдържания от други области на съществуването. Така преживяваме едновременно две много различни реалности, „двата ни крака са в различни светове”.

Природата и ходът на сесиите варират значително при различните хора, както и при един и същ човек в отделните сеанси. При затворени очи, зрителното ни поле може да е наводнено с образи от личната ни история и подсъзнание. Възможно е това да се придружава от различни сетивни преживявания – звуци, физически усещания, аромати, вкусове. Емоционалните качества, наблюдавани в холотропните сесии, са широкоспектърни. От едната страна на спектъра, човек може да се натъкне на чувства на необикновено добруване, дълбок покой, блаженство, космическо единство и екстаз. От другата страна са епизодите на гняв, тревожност, тъга, безнадеждност и провал.

Повторното преживяване от индивида на аспекти от биологичното раждане е често срещано явление, което е отразено и в едното от названията на терапевтичната техника. Това се дължи на факта, че раждането се явява първата и най-дълбока травма в живота ни. Още тогава, в личността ни се оформя онова фрагментиране, което, по-късно задълбочено, става фактор за влошаване качеството на живота ни.

На физиологично ниво, можем да усетим мускулни схващания и болки, представляващи телесния израз на загнездени в подсъзнанието, неизразени емоции и конфликти.

Можем да преживяваме последователности от психологическа смърт и прераждане (другият смисъл на названието Rebirthing) и широка гама от трансперсонални явления, например чувства на единение с другите хора, Природата, Вселената и Бога, идентификация с архетипни фигури, животни, неодушевени предмети и т.н.

Характерно за всички изброени по-горе ефекти е, че по време на сеанса, те преминават през етап на интензификация и постепенно отшумяват. Типичният резултат от холотропната сесия е фундаменталното емоционално освобождаване и физическа релаксация.

Close Menu