Пулсиращо щастие – моята Ребъртинг сесия

Пулсиращо щастие – моята Ребъртинг сесия

Първа сесия

Още с първите няколко вдишвания започна да ми се завива свят. Първото нещо, което усетих, беше силно схващане в дланите, което постепенно обхвана китките и целите ръце. Започнаха да се схващат и краката, особено силно в коленете и бедрата. В това състояние бях почти през цялата сесия, но усещането в никакъв случай не беше неприятно. Вътрешно бях спокойна. Когато започнах да забавям дишането, в дланите ми се появи усещане за течаща около тях вода.

Трета сесия

Отново започна схващането на ръцете и краката ми. Особено в ръцете беше толкова силно, че китките ужасно ме боляха. Когато малко забавих дишането, ръцете и краката ми изчезнаха. Цялото ми тяло сякаш се превърна във вода. В същото време бях в пълно съзнание, знаех къде се намирам. Изпитвах невероятно спокойствие и в същото време – еуфория.

Четвърта сесия

След обичайното схващане на ръцете и краката, което продължи около половината сесия, пулсът ми се усили. Не като скорост, а като сила – стана много по-мощен. Усещах го в цялото си тяло. Аз цялата пулсирах, не само сърцето ми. Премести се към стъпалата ми, сякаш нещо огромно пулсираше до тях. След това започнаха да пулсират отделни части от тялото ми, матката и долната част на кръста ми, слънчевият сплит, гърлото, гърдите. Няколко дни след тази сесия усещах пулсации в отделни части на тялото си – в опашката, в основата на гърба, в слънчевия сплит и в гърлото.

В.И., София

Вашият коментар

Close Menu