Често задавани въпроси

Важни въпроси относно терапията, които Ви интересуват

Терапията представлява последователност от сесии в предварително уговаряни дни и часове, като работата винаги е индивидуална. Продължителността на сесиите е 1 час и 30 мин., а честотата на провеждане - по една сесия седмично. При кризисни интервенции честотата на срещите в началото на терапията е по-голяма. Във всеки отделен случай планът на сесиите се определя от конкретните нужди и възможности на клиента и терапевта.

Като професионален терапевт, съм обвързана със задължението за дискретност и поверителност. Това означава, че нямам право да огласявам случващото се в кабинета пред никого и по никакъв повод. Можете да бъдете сигурни, че Вашата лична информация и интимен свят са защитени подобаващо.

След изразено желание от Ваша страна, уговаряме първоначална среща, която става в рамките на една седмица от обаждането Ви. Тя сама по себе си не представлява начало на терапия и не обвързва страните с последващ ангажимент. На тази среща обсъждаме причините, поради които желаете да ползвате услугите ми; набелязваме приоритетите за бъдеща работа; запознавате се с методите на терапия. Тази среща е времето и мястото да зададете всички въпроси, които имате относно терапията, да обсъдим възможни неясноти и притеснения. Целта на първоначалната среща е Вие и терапевтът да съберете нужната Ви информация и най-вече впечатления, на базата на които по-късно да вземете добре информирано решение за терапевтичен ангажимент.

В психотерапията не съществува фиксиран срок на лечение. Лечението се състои от поредица сесии, чиито брой не е известен предварително. Те ще бъдат толкова, колкото ще са необходими да постигнете стабилна положителна промяна във Вашето състояние. Никой (нито Вие, нито терапевтът) не може предварително да определи дали и кога точно ще се случи това, нито съответно колко сесии ще са нужни за тази цел. Това зависи изцяло от конкретния случай и множеството фактори, които влияят върху терапевтичния процес - специфика и давност на проблема, личностови характеристики на клиента, особености на отношенията терапевт-клиент, социални и много други фактори. Едно е сигурно и трябва да се има предвид - трайната, стабилна промяна в психиката и живота на човека е винаги въпрос на месеци работа, така както израстването в който и да било смисъл става също толкова бавно. Този процес може да бъде подпомаган и темпото му да бъде оптимизирано чрез терапия, но никога не може да бъде случен изведнъж, или за кратък срок. Развитието е продължителен процес, а не еднократно събитие.

Кабинетът по холотропна психотерапия не носи белезите на офис или медицински кабинет с тяхната безличност и студенина. Той е пространството, където правите най-важните крачки към баланс във Вашия живот, като за тази цел, обстановката има своето въздействие, съчетавайки естетика, функционалност и домашен уют. Това е място с лично послание, което предразполага и където ще идвате с удоволствие всеки следващ път.

В кабинета по холотропна психотерапия няма да Ви се случи да чакате прием седмици наред, нито клиентът преди Вас да свърши, нито сесията Ви ще бъде прекъсвана от телефона или хора на вратата. Това е така, защото в кабинета по холотропна психотерапия предпочитанието на качеството пред количеството е принципна политика. Клиентелата на кабинета се състои от селектиран, преднамерено ограничен брой хора. На тях терапевтът партнира по пътя на личната трансформация с изцяло индивидуално фокусирано внимание; създават им се оптимални условия, в които да постигат терапевтичните си цели. Ако желаете да се присъедините, заповядайте да обсъдим причините и мотивите Ви за това.

Close Menu